torsdag 28 augusti 2014

Anatomi - blir det rena grekiskan fast det är på latin :-)


Kvittera ut anatomi böckerna


Jenny startar med flektion ........

Besök av kurator


Information om kuratorstider, CSN och att Malin kommer att vara 
inne på kursen när på vt läser Motiverade samtal (MI). 

Natur, kultur och hälsa

Vi gjorde en vandring i Skule Nationalpark. Syftet vara att lära känna varandra bättre och att i den vackra miljön känna mindfulness :-)

Tankebok - träna på att reflekterar


Så har årets HFC:are gjort sina Tankeböcker :-)


Här är hela klassen samlad i klassrummet

måndag 14 april 2014

Salutogent ledarskap

På fredagar har vi ledarskap, under två månader har vi arbetet utifrån Antonovsky och Hälsans mysterium och KASAM (meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet)


Men nu har vi kommit fram till slutet där vi försöker omvandla teorierna till "hur vi som PT eller kostrådgivare" skulle kunna använda dem i yrkesrollen.

Det har varit "dödskul" att jobba med detta tänk

På anatomin har vi kommit fram till lättare former av massage


Jenny har genomgång på ansiktsmassage


Robin och Fredrik får ansiktsmassage


Här får vaderna sin beskärda del av massage


Handmassage


Svenska Livräddningssällskapets Silver isbjörn

HFC provar islivräddning :) 

 

Marcus och Oscar har provat det rena, klara vattnet i Själevadsfjärden